Komisja Rewizyjna

Eugenia Busłowska – przewodnicząca
Adam Grabowski – sekretarz
Rafał Michałowski
Karol Przybyszewski