Sąd koleżeński

Leon Bobrowski – przewodniczący
Kazimierz Trzęsicki – zastępca
Magdalena Roszak