POLSKIE TOWARZYSTWO
INFORMATYCZNE

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

Aktualności

Kondolencje

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Prof. Edwarda Oczeretko,  członka...

Czytaj więcej

Działania PTI

Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) zrzesza specjalistów i entuzjastów z dziedziny informatyki.
Oddział działa na rzecz rozwoju tej dziedziny w Białymstoku i okolicach
poprzez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów oraz innych wydarzeń związanych z informatyką.

Działania Białostockiego Oddziału PTI mają na celu integrację środowiska naukowego i biznesowego związanych z informatyką,
wspieranie kształcenia informatyków i promowanie innowacyjnych rozwiązań w regionie.
Oddział ściśle współpracuje z uczelniami oraz innymi instytucjami naukowymi z regionu, organizując wspólne projekty i inicjatywy.

Białostocki Oddział PTI podejmuje również działania edukacyjne skierowane do młodzieży,
organizując konkursy informatyczne oraz warsztaty dla uczniów szkół średnich i podstawowych.
W ten sposób Oddział przyczynia się do popularyzacji informatyki wśród młodych ludzi oraz promuje kreatywność i innowacyjność w regionie.

Dzięki aktywności Białostockiego Oddziału PTI, specjaliści z branży informatycznej zyskują możliwość wymiany wiedzy
i doświadczeń oraz nawiązania kontaktów biznesowych.
Z kolei mieszkańcy regionu białostockiego mogą korzystać z dostępu do najnowszych
rozwiązań technologicznych oraz uczestniczyć w licznych inicjatywach związanych z informatyką.