Leon Bobrowski

Przewodniczący

Kazimierz Trzęsicki

Zastępca

Magdalena Roszak

Sekretarz