Eugenia Busłowska

Przewodnicząca

Adam Grabowski

Sekretarz

Andrzej Kozikowski

Członek Komisji

Karol Przybyszewski

Członek Komisji