Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Informatycznego z siedzibą w Białymstoku został powołany Uchwałą ZG PTI nr 076e/XIII/19 z dnia 6 października 2019 r.

Zarząd Główny po akceptacji wniosku Zarządu Koła Białostockiego ws. przekształcenia Koła Białostockiego w Oddział Białostocki powołał komitet organizacyjny w składzie: kol. kol. D. Jankowska, R. Milewski, W. Półjanowicz oraz K. Szestowicki.

Na pełnomocnika Zarządu Głównego ds. utworzenia Oddziału Białostockiego ZG PTI powołał kol. Włodzimierza Marcińskiego – Prezesa PTI.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Oddziału odbyło się 23 października 2019 roku w Białymstoku na Politechnice Białostockiej, na którym wybrano władze Oddziału.

Prezesem Oddziału został jednogłośnie kol. Zenon A. Sosnowski, pracownik naukowy, Profesor Politechniki Białostockiej.

Wytyczone cele, które zamierza realizować Oddział Białostocki PTI to m.in.:

  • realizacja zadań dotyczących zagadnień informatyki w zakresie nauki, edukacji, oświaty oraz w sferze działalności publicznej na terenie woj. podlaskiego,
  • reprezentowanie członków Oddziału w woj. podlaskim,
  • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji i uzyskiwania stosownych i zgodnych ze standardami świadectw oraz certyfikatów uprawniających do wykonywania zawodu informatyka,
  • troska o wysoki poziom etyczny i zawodowy,
  • popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania,
  • podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką,
  • ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym,
  • popularyzacja zagadnień informatyki i jej zastosowań,
  • propagowanie idei ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych),
  • organizacja spotkań i konferencji o charakterze naukowo-dydaktycznym.