• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
  • Post category:Aktualności
W dniu 18 marca 2023 roku (sobota) w hotelu 3 Trio przy ulicy Hurtowej 3 w Białymstoku odbyło się III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Białostockiego. 
W wyniku wyboru nowych władz towarzystwa Prezesem na kolejną kadencję 2023-2026 został jednogłośnie
 
kol. dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. PB.
 
W skład Zarządu Oddziału Białostockiego PTI weszli również następujący członkowie Oddziału: 
kol. Zdzisław Babicz (wiceprezes),
kol. Robert Milewski (wiceprezes),
kol. Wiesław Półjanowicz (wiceprezes/skarbnik),
kol. Dorota Jankowska (sekretarz),
kol. Artur Korniłowicz,
kol. Adam Szabuniewicz,
kol. Kamil Szestowicki.
 
III Walne Zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną na kadencję 2023-2026 w składzie:
kol. Eugenia Busłowska – przewodnicząca,
kol. Adam Grabowski – sekretarz,
kol. Andrzej Kozikowski – członek Komisji,
kol. Karol Przybyszewski – członek Komisji,
 
oraz Sąd Koleżeński Oddziału Białostockiego PTI w składzie:
kol. Leon Bobrowski – przewodniczący,
kol. Kazimierz Trzęsicki – zastępca przewodniczącego,
kol. Magdalena Roszak – sekretarz.
 
Podczas posiedzenia dokonano również wyboru Delegatów na XIV Walny Zjazd Delegatów PTI, zaplanowany
na 27 maja 2023:
Kol. Eugenia Busłowska
Kol. Robert Milewski
Kol. Wiesław Półjanowicz
Kol. Zenon A. Sosnowski
Kol. Adam Szabuniewicz
 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w działaniach na rzecz rozwoju Polskiego Towarzystwa Informatycznego.