Dorota Jankowska

Jest pracownikiem Zakładu Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z wykształcenia matematyk. Jej dorobek naukowy związany jest z zastosowaniem zaawansowanych metod statystycznych w badaniach medycznych. W roku akademickim 2018/2019 przewodniczyła Jury polskich eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych. Członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego jest od 2013 roku. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału Białostockiego PTI. Działa także w Sekcji Analizy Danych PTI (od założenia Sekcji będąc jej Sekretarzem). Od wielu lat należy do organizatorów odbywającej się corocznie Konferencji naukowej PTI „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” oraz pełni rolę Editorial Assistant serii Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine czasopisma Studies in Logic, Grammar and Rhetoric.