Kamil Szestowicki

Od wielu lat związany z informatyką i edukacją.

W trakcie kariery zadowowej był odpowiedzialny za wdrożenie systemu profilakty SIMP, systemu weryfikacji EWUŚ oraz informatora pacjenta ZIP. Nadzorował wdrożenie sytemu EZD w Podlaskim OW NFZ.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach jako trener i mentor dla szkoły programistów. Z zaangażowaniem opiekuje się studentami odbywającymi letnie praktyki zawodowe.

Od kilku lat związany z międzynarodową firmą dostarczającą produkty i oprogramowanie na cały świat.