Robert Milewski

Dr hab. Robert Milewski pracuje w Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest współtwórcą i koordynatorem pierwszego i na razie jedynego w Polsce kierunku studiów licencjackich Biostatystyka, łączącego 3 pozornie odległe od siebie dziedziny: informatykę, matematykę i medycynę. Posiada w dorobku ponad 3300 pkt. MNiSW i około 180 IF. Od ponad 10 lat jest redaktorem serii Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine czasopisma Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. W strukturach PTI kol. Robert Milewski jest przewodniczącym Sekcji Analizy Danych, wiceprezesem Oddziału Białostockiego, a w strukturach centralnych od trzech kadencji jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PTI, w kadencji 2014-2017 oraz 2020-2023 pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego.