Wiesław Półjanowicz

Kol. Wiesław Półjanowicz jest starszym wykładowcą w Instytucie Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Multimediów. Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych związany jest z e-learningiem, multimediami i inteligentnymi systemami adaptacyjnymi. Autor licznych publikacji o tematyce e-learningu. W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję koordynatora ds. kształcenia na odległość w projekcie „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami”. Dr inż. Wiesław Półjanowicz oprócz działalności naukowo-dydaktycznej na Uczelni pełnił i pełni wiele funkcji m.in.: Zastępcy Dyrektora Instytutu Informatyki (2016-2019), Kierownika Studiów Podyplomowych, członek Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego w dyscyplinie Informatyka.

Jest członkiem PTI od 2008 roku. Był skarbnikiem Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w kadencji władz 2014-2017, a po utworzeniu w 2019 r. Oddziału Białostockiego PTI ponownie został jego skarbnikiem. Obecnie pełni funkcje wiceprezesa / skarbnika Zarządu Oddziału Białostockiego PTI w kadencji 2020-2023. Jest egzaminatorem produków ECDL-A, ECDL e-Citizen, ECDL WebStarter. Posiada Certyfikaty (European Computer Driving Licence), Certyfikat E-nauczyciela Nr 9/2014, Certyfikat E-metodyka nr SEA/EMETODYK/7/2019. Egzaminator -egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

W_Półjanowicz_FWP

Od 2014 roku jest współorganizatorem Konferencji naukowej PTI. „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy”. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżniony Statuetką 70-lecia Polskiej Informatyki.