Zenon Sosnowski

Kol. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, specjalistą w zakresie sztucznej inteligencji i systemów eksperckich. Dr hab. nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka. Na Uczelni oprócz działalności naukowo-dydaktycznej pełnił wiele funkcji m.in.: prodziekana ds. nauki Wydziału Informatyki PB, kierownika Katedry Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 2 grudnia 1981 r.

W maju 2007 roku reaktywuje działalność Koła Podlaskiego PTI, przez 2 kadencje jest jego przewodniczącym, a następnie po przekształceniu (2011 r.) Koła w Oddział zostaje jego prezesem a po utworzeniu w 2019r. Oddziału Białostockiego PTI – jego prezesem.

Był członkiem Zarządu Głównego PTI (2011-2014).

Członek Rady Naukowej PTI (od 2014 roku) oraz inicjator i pierwszy przewodniczący Sekcji Analizy Danych PTI.

W latach 1997-2010 był Koordynatorem Regionalnym ECDL Region Białystok.

Organizator konferencji naukowych PTI. Cenionej w środowisku konferencji „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” (14 edycji w latach 2006-2019), a także organizowanej w latach 2015-2016 roku międzynarodowej konferencji „Advances in Data Science, International Workshop and Networking Event”. W 2019 roku zorganizował XXI Krajową Konferencję Inżynierii Oprogrmowania (KKIO), która odbyła się w Białymstoku. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony Statuetką 70-lecia Polskiej Informatyki, Medalem 35-lecia PTI oraz Srebrną Odznaką PTI.